Nakladatelství Regia
Košík je prázdný

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vážení zákazníci a obchodní partneři, zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany Vašich osobních údajů je pro nás dlouhodobou prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti se vzájemnou obchodní spoluprací.

I.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

 1. Správcem Vašich osobních údajů získaných od Vás v souvislosti s plněním smlouvy je Nakladatelství Regia s.r.o., IČO: 01638998, se sídlem Gagarinova 1082/31, 165 00 Praha 6, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 209557 (dále jen „správce“).

 2. V případě zájmu, nebo bude-li Vám jakákoliv skutečnost ohledně zpracování Vašich osobních údajů z naší strany nejasná, můžete se na nás obrátit na následujících kontaktech:

 

- tel.: 777 107 527

- e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

II.

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

 1. Osobní údaje zákazníků a smluvních partnerů, získané při navázání vzájemného kontaktu, zpracováváme především pro účely plnění smlouvy v souvislosti se svou podnikatelskou činností a plnění souvisejících právních povinností.

 2. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na následujícím právním základě:

  1. plnění smluvních povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a/nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy;

  2. plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů);

  3. oprávněný zájem ve vztahu k ochraně a vymáhání našich případných nároků.

 3. Osobními údaji, které zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2. písm. a. - c. tohoto článku, jsou:

  1. Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, IČO; jedná-li se o právnickou osobu, pak jméno a příjmení kontaktní osoby);

  2. Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);

  3. Platební údaje (číslo bankovního účtu, fakturace);

  4. Údaje související s realizací obchodní spolupráce.

 1. Osobní údaje specifikované v ustanovení odst. 3. písm. a. - d. tohoto článku budou uchovávány po dobu čtyř (4) let ode dne ukončení plnění předmětné smlouvy z naší strany. Daňové doklady s Vašimi osobními údaji archivujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty po dobu deseti (10) let. Archivační lhůty vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů, případně z rozhodnutí správce, nejsou-li stanoveny právními předpisy. Při zpracování osobních údajů z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

 2. Vaše osobní údaje mohou být předány našemu poskytovateli účetních a daňových služeb. V souvislosti s údržbou našeho počítačového systému může mít k Vašim osobním údajům přístup poskytovatel hostingu a IT služeb. V souvislosti s vymáháním našich případných nároků mohou být osobní údaje předány poskytovateli právních služeb. Příjemci mají zajištěnu vysokou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů.

 

III.

JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

 

 1. V souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (tedy právo získat od nás informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud je tomu tak, pak i právo získat od nás kopii zpracovávaných osobních údajů a stanovené informace o jejich zpracování – čl. 15 Nařízení); právo na opravu či doplnění Vašich osobních údajů (pro případ, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávali v nepřesné či neúplné podobě – čl. 16 Nařízení); právo na výmaz Vašich osobních údajů (pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány, nebo pokud byly zpracovány protiprávně a v dalších případech taxativně vypočtených v čl. 17 Nařízení); právo požadovat po správci omezení zpracování Vašich osobních údajů (a to v případech taxativně uvedených v čl. 18 Nařízení); právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci (za podmínek uvedených v čl. 20 Nařízení) a právo podat stížnost u dozorového úřadu,kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rozporu s Nařízením (čl. 77 Nařízení). Tato svá práva, s výjimkou posledně uvedeného, můžete uplatnit u správce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku I. výše.

 2. Požadované osobní údaje od Vás potřebujeme k plnění smlouvy a plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Samozřejmě nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí potřebných osobních údajů však není možné smlouvu uzavřít.

 

Nakladatelství Regia s.r.o.

Právě vyšlo:

Na pulty knihkupectví se právě dostává další z šumavských toulání Jaroslava Pulkrábka, tentokrát s podtitulem Slzy Stožecké madony.Právě vyšlo:

Z tiskárny právě dorazilo nové aktualizované vydání knihy Otomara Dvořáka Soutěskami Českého krasu.Právě vyšlo:

Z tiskárny právě dorazila další novinka z edice Tajemné stezky. Spolu s Janem Řehounkem se budeme toulat krajem dolní Cidliny. Knihu zatím můžete zakoupit pouze on-line (např. v našem e-shopu), od pondělí 27. 4. i v menších knihkupectvích.Právě vyšlo:

Narodila se další kniha z edice Tajemné stezky. Spolu s Alešem Česalem budeme tentokrát putovat Za skrytou krásou Chebska.Právě vyšlo:

Poslední letošní kniha z edice Tajemné stezky je na světě. Spolu s Lubošem Y. Koláčkem a Josefem Ripkou navštívíme Barokní krajinu Kladského pomezí.Právě vyšlo:

Další kniha z edice Tajemné stezky je na světě. S Otilií K. Grezlovou se tentokrát budeme toulat Hornickou krajinou středního Krušnohoří.Právě vyšlo:

Na pulty knihkupectví se v těchto dnech dostává pokračování úspěšné knihy Lukáše Musila Letecké katastrofy a jejich vyšetřování.Právě vyšlo:

Další knížka z edice Tajemné stezky je na světě. S Jiřím Jilíkem se tentokrát budeme toulat Poolšavím cestou králů i špehýřů.Právě vyšlo:

Poprvé v českém jazyce právě vychází korespondence slav- ného spisovatele a dobrodruha Richarda Halliburtona.Právě vyšlo:

Další kniha z edice Tajemné stezky je na světě. Spolu s autorem Janem Řehounkem budeme tentokrát objevovat starobylé Českobrodsko, kraj mezi říčkami Výrovkou a Šemberou.Právě vyšlo:

Naše čtenáře jistě potěší, že právě vyšla další novinka z edice Tajemné stezky. Spolu s autorem Jaroslavem Pulkráb- kem se tentokrát budeme toulat šumavskou krajinou Zlaté stezky.Právě vyšlo:

Naše čtenáře jistě potěší, že právě vyšla nová kniha spisovatele a leteckého publicisty Lukáše Musila Letecké katastrofy a jejich vyšetřování. Pátrejte spolu s námi po příčinách leteckých nehod.Právě vyšlo:

Naše čtenáře a především děti jistě potěší, že právě vyšla nová dětská knížka spisovatele Jana Řehounka a ilustrátorky Anny Ruizlové Pohádky mašinky Lízy.Právě vyšlo:

Naše čtenáře jistě potěší, že právě vyšla další kniha Otomara Dvořáka z edice Tajemné stezky. Spolu s autorem budeme tentokrát odhalovat Tajnosti kraje bechyňského.Právě vyšlo:

Naše čtenáře jistě potěší, že vyšla dlouho očekávaná novinka z edice Tajemné metropole. Spisovatel Stanislav Burachovič nás tentokrát provede po Karlových Varech, lázeňské metropoli západních Čech.Právě vyšlo:

Naše čtenáře jistě potěší, že vyšla další kniha z edice Tajemné stezky. Spolu se spisovateli Jiřím Jilíkem a Bořkem Žižlavským budeme objevovat Zapomenuté příběhy slováckého Dolňácka.Právě vyšlo:

Naše čtenáře jistě potěší, že vyšla další kniha z edice Tajemné stezky. Spolu s rozhlasovým redaktorem a spisovatelem Miroslavem Kobzou budeme putovat Zábřežskem po stezkách legend a příběhů.
Právě vyšlo:

Právě vyšla unikátní Ency- klopedie dopravních letadel autora Lukáše Musila, která zajímavým způsobem mapuje historii dopravního letectví od konce druhé světové války po současnost.